Yoga behoeft inmiddels geen introductie meer. De yoga die de stichting biedt richt zich op het in lijn brengen van lichaam, ademhaling, (levens)energie en geest.
Er zijn specifieke lessen voor beginners die voornamelijk gericht is op de fysieke vooruitgang in combinatie van met de ademhaling. Andere lessen richten zich op de training van de dieper liggende spieren in combinatie met de ademhaling en de gewaarwording van het eigen lichaam (het skelet, de organen etc.). Ook wordt er via filosofie-in-praktijk zowel geest als lichaam als ademhaling getraind.

Voor de lestijden zie agenda.