Het in eigen beheer hebben van tenminste één trainingslocatie in de nabijheid van de plek van oprichting van de Stichting.

Het in eigen beheer hebben van tenminste één centrum (opvanglocatie).

Exponentiële groei van het aantal beoefenaars en donateurs.

Exponentiële groei van de bekendheid van het gedachtegoed van het Chi Wing Chun.

Het opgeleid hebben van een nog onbekend aantal docenten.

Uitbreiding van het aantal cursussen.

Middels: mond op mond reclame, gedrukte en digitale middelen en het verzorgen van eenmalige lessen of langer durende cursussen op plekken waar men al bekend is met de Chi Wing Chun evenals op plekken waar men nog onbekend is met de Chi Wing Chun.