De Filosofie wordt in specifieke cursussen gegeven en is altijd praktisch en direct toepasbaar in het dagelijks leven. Naast ‘training’ van de geest, wordt ook het fysiek, de ademhaling en het mediteren ‘getraind’. Algemeen gezegd: Waar bij qi qong, yoga en kung fu de ontwikkelingsrichting van lichaam naar Geest is, daar is bij de filosofie-healing de richting van Geest naar lichaam.

De cursus die er nu loopt bestaat uit zes bijeenkomsten waarbij de geest opengemaakt wordt voor zelfheling. Na de vierde filosofie-heling bijeenkomst worden er twee technieken voor zelfheling worden geleerd in vier sessie.

Investering:
6 filosofie bijeenkomsten: 55 Euro
4 helingssessies: 75 Euro.

Voor de lestijden zie agenda.