De stichting Chi Wing Chun; Kung fu for life heeft als doel de verspreiding van het gedachtegoed van de Kung fu (hiertoe wordt ook de traditie van het Qi qong gerekend) en het Chi Wing Chun in het bijzonder.

De overtuiging leeft dat Kung fu goed is voor lichaam en geest. Alle oefeningen zijn altijd gericht op de ontwikkeling van beide aspecten tegelijkertijd.

Tai Chi, Qi qong, Dierstijlen hebben hun wortels in taoïsme, boeddhisme en zelfs volgens sommige historici in religieuze stromingen uit India. Wing Chun wordt als uitgangspunt genomen omdat zij voorbij het religieuze aspect is gegaan. Wing Chun kent een aantal principes die leidend zijn voor de stijl, de manier van lichamelijke training en de geestelijke.
Dit zijn de principes van:

Non onderscheid.

Tolerantie.

Respect (voor jezelf en anderen en de leefomgeving).

Geloof in jezelf.