Wing Chun is een traditionele kung fu stijl met haar origine rond 1680 in het zuiden van China. De belangrijkste Wing Chun beoefenaren waren Ip Man en zijn leerling Bruce Lee.
Zoals alle kung fu is het ontstaan als een voorbereiding om goed te kunnen mediteren. Deze voorbereiding bestaat uit het dagelijks beoefenen van de kung fu, waarbij het fysiek getraind wordt, maar ook de ademhaling, de chi (levensenergie), en de geest. Deze vier aspecten worden soms afzonderlijk getraind (in zoverre dat mogelijk is) en soms heel bewust gezamenlijk. |Voor de gezamenlijke training is kung fu als vecht-vorm ontwikkeld.
In de loop der eeuwen is echter de nadruk komen te liggen op het vechten en is veel van de kennis over de ademhaling, de chi en het geestelijke ondergesneeuwd geraakt. De Stichting Chi Wing Chun onderwijst naast de kung fu als vecht-vorm ook de andere aspecten. Zo wordt onder andere de chi en daarmee de ook het helende aspect weer bewust teruggegeven aan de Wing Chun en wordt het Wing Chun weer zo compleet als het aanvankelijk was.

Voor de lestijden zie agenda.

Chi Wing Chun verenigt de harde en zachte kant van het kung fu. Tegenwoordig liggen beide kanten ver uit elkaar. Het is of hard of zacht. Bij de harde variant gaan de trancendente meditatieve aspecten waar het in kung fu van oudsher om te doen was steeds meer verloren. Bij zachte vormen van Kung fu raakt het evenwicht tussen het fysieke en het geestelijke uit balans. Het Chi Wing Chun komt voort uit Wing Chun kung fu. De aanvulling ‘Chi’ duidt erop dat in het Chi Wing Chun, hard en zacht met elkaar in balans worden beoefend, daarmee een oude traditie van de Shaolin kloosters in ere herstellend. Herstel van de balans tussen hard en zacht, tussen lichaam en geest, tussen kracht en chi (energie) wordt bereikt door (harde en zachte) ‘lichamelijke’ oefeningen te combineren met (harde en zachte) ‘geestelijke’ oefeningen. Centraal in deze vorm van kung fu staan: het voelen van balans, het voelen en gebruiken van de zowel de eigen kracht en chi als die van de trainingspartner, het ontwikkelen van doelgerichtheid (eenpuntigheid), standvastigheid (gronding) en allignment (de afstemming van alle delen van het lichaam en de geest op elkaar in harmonie en in overeenstemming met de eigen levensenergie/chi. En later ook de afstemming hiervan op de wereld om ons heen).

Wing Chun is een tot ten minste 300 jaar terug traceerbare kung fu stijl afkomstig uit de Shaolin kloosters. Het is in de jaren zeventig van de vorige eeuw bekend geworden over de hele wereld door de films van Bruce Lee. Bruce Lee was een leerling van de grootmeester in deze stijl Yp Man, die deze kung fu stijl voor iedereen toegankelijk heeft gemaakt.
Het wordt nu wereldwijd door meer dan tien miljoen mensen beoefend. Helaas wordt het de laatste tijd steeds meer ingezet voor combat styles en kooigevechten. Hierin volgt het Wing Chun niet de traditie van het kung fu, maar een wereldwijde evolutie van de vechtskunsten: ‘vechtkunst omwille van het vechten’. Doordat de harde kant van stijlen steeds meer gezocht wordt gaan de trancendente meditatieve aspecten waar het in de kung fu van oudsher om te doen was, steeds meer verloren.

Chi Wing Chun een synthese
Brent beoefend zo’n 45 jaar zowel Oosterse als Westerse vechtkunsten, waarvan het Wing Chun kung fu al zo’n 35 jaar. Hij heeft deze jarenlange ervaring en kennis van kung fu (maar ook van filosofie, kunst, yoga en meditatie) gebruikt om een synthese tussen hard en zacht uit te werken. Het resultaat daarvan heeft hij Chi Wing Chun genoemd. Chi, omdat veel, zo niet alles, in de kung fu draait om levensenergie (chi) en de zelfkennis (daarvan). Wing Chun om eer te blijven bewijzen aan de stijl waar hij het meest schatplichtig aanblijft, maar wat nu op een andere manier wordt gebruikt, namelijk louter ten dienste van de vergroting van het persoonlijk welbevinden, van de verhoging van het levensplezier. Het is dus geen afscheid van het Wing Chun, maar juist een verdieping; een verdergaande evolutie, een nieuwe loot aan de takken van het Wing Chun en van de kung fu in het algemeen, een nieuwe bloesem rustend op een stam gevormd door yoga en gevoed door de meest oude en traditionele wortels van meditatie en wijsheid.